توسعه شبکه فاضلاب و ارتقای تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر

توسعه شبکه فاضلاب و ارتقای تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به انعقاد قرار داد سرمایه گذاری  میان شرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان اعلام کرد: با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن مقررشد توسعه شبکه فاضلاب فولادشهر و ایمان شهر به همراه ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب فولادشهربا هدف انتقال پساب به شرکت ذوب آهن تا سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود.

مهندس هاشم امینی اعلام کرد: با سرمایه گذاری ۲۱۰ میلیارد تومانی شرکت ذوب آهن،  ۹۵ کیلومتر شبکه فاضلاب  در شهرهای فولادشهر و ایمانشهر اجرا  می شود و فاز توسعه ای تصفیه خانه  فولادشهر نیز  در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در ازای اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای فولادشهر و ایمانشهر  و توسعه تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر، پساب  این تصفیه خانه دریک  دوره ۲۰ ساله در اختیار شرکت ذوب آهن قرار می گیرد خاطرنشان ساخت: با انعقاد این قرار داد ۱۲۵ میلیون مترمکعب پساب طی این دوره، در اختیار شرکت ذوب آهن برای رفع نیاز آبی قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد: این عملیات در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست انجام می شود و در نتیجه ی آن، معادل همین مقدار، برداشت ذوب آهن اصفهان از آب رودخانه زاینده رود، کاسته می شود.

مهندس امینی افزود: هم اکنون با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن،  مدول ۱۰۰ هزار نفری تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر  در حال احداث است که به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده و پیش بینی می شود پروژه انتقال پساب از این تصفیه خانه به شرکت ذوب آهن  در سال ۱۴۰۰ کلید بخورد.

وی با اشاره به الحاقی قرارداد بیان داشت: بر اساس الحاقی قرارداد، با هدف بهره مندی روستاییان از خدمات شبکه فاضلاب در ۱۱ روستای فلاوجان، در ازای ۹۳ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب حدود ۴۶ میلیون مترمکعب پساب طی یک دوره ۲۰ ساله در اختیار شرکت ذوب آهن قرار می گیرد و این پروژه با سرمایه گذاری ۹۱ میلیارد تومانی عملیاتی می شود.

مهندس امینی عنوان کرد: تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر در سال ۵۱ با یک مدول ۵۰ هزار نفری به روش تصفیه برکه تثبیت راه اندازی شد و در حال حاضر مدول دوم آن با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفری به روش لجن فعال با حذف ازت و فسفر در دستور کار قرار دارد.

وی اعلام کرد: پیش بینی می شود با بهره برداری از  مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر ۱۵ هزار مترمکعب پساب در شبانه روز، معادل ۱۸۰ لیتر در ثانیه تولید و به شرکت ذوب آهن اصفهان منتقل شود،  این درحالیست که اجرای  مدول سوم این  تصفیه خانه  با همین مشخصات در آینده نزدیک در دستور کار قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به میزان تولید پساب در تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر تصریح کرد: در حال حاضر به طور میانگین ۱۷۰ لیتر در ثانیه، پساب تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر تولید می شود که حدود ۱۰۰ لیتر آن در اختیار شهرداری برای آبیاری فضای سبز قرار می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات