یک کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: طرح مسکن استیجاری وعده ای توخالی است

موضوع مسکن در ایران تبدیل به کلاف سردرگمی شده است هر چند راهکار‌های مختلفی در این بخش وجود دارد، اما فقدان اراده در دولت بحث مسکن را بغرنج کرده است و، چون دولت می‌داند موضوع مسکن بحث مهم و یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی است لذا برای خالی نبودن عریضه باید به نوعی مردم را سرگرم کند و سرگرمی بهتری به غیر از ارائه طرح‌های ناکارآمد که فقط در قالب حرف سخن و جلسات و سمینار‌ها کاربرد دارد نه چیز دیگری را دنبال می‌کند. که بخواهد زمین‌های تحت اختیار خود را به صورت رایگان به دولت برای خانه سازی بدهد، دولت سالهاست تلاش می‌کند تا زمین‌های پادگان‌ها را در شهر‌ها بگیرد، اما همچنان در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند و حاضر نیستند از شهر‌ها خارج شوند، بنابراین این حرف دولت چندان قابل اتکا نیست، لذا نمی‌توان به اعطای زمین رایگان از این مسیر و ساختن واحد مسکونی ارزان قیمت استیجاری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات