مدیرکل راه و شهرسازی استان از تکمیل و بهره برداری کنارگذر شمالی شهرکرد تا 2 ماه آینده خبر داد

مدیرکل راه و شهرسازی استان از تکمیل و بهره برداری کنارگذر شمالی شهرکرد تا 2 ماه آینده خبر داد

وی با اشاره به اهمیت این کنارگذر در حذف بخش عمده ترافیک و همچنین کاهش ناامنی و شلوغی داخل شهر، گفت: بخاطر اهمیت موضوع، بخشی از مسیر از میدان قمربنی هاشم تا آرامستان شهرکرد در سال های گذشته به صورت مشارکتی توسط شهرداری، راه و شهرسازی و راهداری انجام شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اعتبار هزینه شده این پروژه را 80 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تکمیل این پروژه نیازمند 250 میلیارد ریال اعتبار است. گفتنی است؛ کنارگذر شمالی شهرکرد یکی از شش طرح مهم اقتصاد مقاومتی حوزه راه در استان چهارمحال و بختیاری است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات