شبكه شهرداران شهرهاي تالابي كشور شكل مي گيرد

مدير ملي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران از برگزاري نشستي با هدف تسهيل شكل گيري شبكه شهرداران شهرهاي تالابي كشور و همچنين بررسي زمينه‌هاي همكاري مشترك ميان طرح حفاظت از تالاب هاي ايران و اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران خبر داد.


به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، علي ارواحي با اشاره به نقش شهرداري‌ها در آگاه‌سازي جوامع براي بهره‌برداري خردمندانه از تالاب ها، شكل‌گيري شبكه شهرداران شهرهاي تالابي را بعنوان نقطه عطفي در ايجاد پيوند ميان جوامع شهري و تالاب ها دانست و بيان داشت كه "مديريت پايدار تالاب‌هاي كشور از طريق همكاري‌ و مشاركت ذينفعان كليدي در اجراي برنامه‌هاي مديريت جامع زيست‌بومي تالاب‌هاي كشور، امكان‌پذير خواهد بود ."

در ادامه اين نشست علي ارواحي ضمن اشاره به اهميت شكل‌گيري شبكه شهرداران شهرهاي تالابي در ارتقاء سلامت اكوسيستم‌هاي تالابي برخي از مهم ترين زمينه هاي همكاري في مابين ميان طرح حفاظت از تالاب هاي ايران و اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران را به شرح ذيل برشمرد :
- همكاري براي شكل‌گيري شبكه شهرداران شهرهاي تالابي كشور
-
امكان سنجي تخصيص اعتبارات در سطوح ستادي و استاني براي اجراي هرچه موثرتر مسئوليت‌هاي شهرداري‌ها در قالب برنامه‌هاي مديريت مصوب تالاب ها
-بررسي چگونگي همكاري مشترك شهرداري تهران با طرح حفاظت از تالاب هاي ايران براي جلب حمايت دفاتر محيط زيست شهرداري‌هاي كشور در اجراي اقداماتي براي حفاظت از تالاب ها و ارتقاي سطح آگاهي عمومي از اهميت اين زيست بوم هاي ارزشمند
-
تشريح مقوله تالاب هاي شهري و اهميت و منافع اقتصادي آن در نشست آتي مجمع محيط زيست شهرداران كلان شهرهاي كشور
-هماهنگي با زيرمجموعه‌هاي مرتبط همچون مديريت مجموعه پارك جنگلي چيتگر براي  انتقال تجربيات طرح
- مشاركت شهرداري تهران در فرايند تدوين و اجراي برنامه‌ سيپاي ملي
- امكان سنجي برگزاري جلسات مشترك في مابين طرح حفاظت از تالاب هاي ايران و دفاتر محيط زيست مناطق 22 گانه تهران

-اجراي فعاليت‌هاي مشترك بين شهرداري تهران و طرح تالاب جهت ارتقا سطح آگاهي شهرداران كشور و همچنين شهروندان مناطق تالابي در خصوص اهميت تالاب ها و ضرورت حفاظت از آنها

- انتقال تجربيات شهرداري تهران در مديريت پسماندها در راستاي كنترل و مديريت پسماندهاي ورودي به تالاب ها
-جلب مشاركت شهرداري‌ها در حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد محلي

وي در خاتمه ابراز اميدواري كرد: با توجه به پتانسيل بالاي شهرداري ها در سطح كشور، در آينده نزديك شاهد اجراي هر چه موثرتر برنامه هاي مديريت زيست بومي در تالاب هاي كشور باشيم به گونه اي كه همزمان ملاحظات حفاظت از تالاب ها و بهره برداري پايدار و خردمندانه از آنها و توانمندسازي اقتصادي جوامع محلي مورد توجه قرار گيرد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات