پیشرفت ۹۹ درصدی پروژه‌های مسکن مهر استان تهران/ واحدهای فاقد متقاضی در قالب طرح اقدام ملی استفاده می‌شود

پیشرفت ۹۹ درصدی پروژه‌های مسکن مهر استان تهران/ واحدهای فاقد متقاضی در قالب طرح اقدام ملی استفاده می‌شود

۲۱۱ واحد بوده که از این تعداد ۹۶. ۱۷۲ واحد از مساکن مهر پایانکار اخذ شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات