آگهی مزایده گل محمدی

آگهی مزایده گل محمدی

آگهی مزایده گل محمدي(مرحله دوم)


شهرداری سربیشه  در نظر دارد محصول گل محمدي سال99 خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود را به صورت کتبی تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 14/4/99 این شهرداری واقع در سربیشه میدان طالقانی ساختمان شهرداری سربیشه تحویل نمایند .


نوع محصول :گل محمدي


میزان محصول کیلوگرم :    300كيلو
قیمت پایه هر کیلو از محصول :380.000  ريال
قیمت کل ریال :  114.000.000 ريال


1- متقاضیان محترم می توانند جهت رویت محصول گل محمدي از تاریخ درج آگهی همه روزه از ساعت 8 صبح لغايت پايان 14/4/99 به استثنای روزهای تعطیل به شهرداری مراجعه نمایند .
2- متقاضی یا پیشنهاد دهنده می بایست 10درصد قیمت پایه کل( مبلغ 11.400.000) ريال را به حساب سپرده 0105900399002 نزد بانك ملي شعبه سربيشه بنام شهرداري سربيشه واريز و رسيد آنرا ارسال فرمايند
3 - سپرده برندگان اول تا سوم تا تسویه کامل نفر اول نزد این شهرداری نگهداری خواهد شد و در صورت انصراف هر یک سپرده وی به نفع شهرداری  ضبط و با نفر بعدی قراردادمنعقد خواهد شد

5- جلسه حضوري مزايده  روزيك شنبه  مورخ  15/4/99    ساعت 9صبح در محل شهرداري بصورت حضوري انجام خواهد شد و نتیجه مزایده به صورت کتبی به برنده اعلام خواهد شد .

6- متقاضیان محترم  در روز مزايده (با در دست داشتن فيش واريزي)شخصاً بايد حضور داشته باشند./.

شهرداري سربيشه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات