بازار لوله های پلیمری تاسیسات ساختمان در روسیه و 
مشکلات موجود در مقررات ملی ساختمان کشور برای این لوله ها

بازار لوله های پلیمری تاسیسات ساختمان در روسیه و مشکلات موجود در مقررات ملی ساختمان کشور برای این لوله ها

برای انواع لوله‌های پلیمری استفاده شده در سیستم آب سرد و گرم مصرفی و سیستم‌های گرمایشی بخش ساختمان بین سالهای ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۸ در کشور روسیه به شرح زیر می‌باشد. در این کشور همچنان دارای رشد می‌باشد و با رقم ۲۵۱ میلیون متر دارای بیشترین دارای کاهش تقاضا از سال ۲۰۱۲ در این کشور می‌باشد و به رقم ۷۰ میلیون متر در سال همچنان دارای مصرف غالب و گسترده و دارای رشد در بخش ساختمان جهت استفاده در سیستم این محصول در کشور و پتروشیمی‌های تولید کننده این نوع مواد اولیه وارد ساخته است. ساختمان می‌باشد که مواد اولیه آن تماما در پتروشیمی‌های داخل کشور تولید و دارای ساله در حوزه آزمون و گواهی فنی برای این نوع لوله‌ها می‌باشد استفاده نمی‌نماید.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات