نشست مدیران حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان واداره کل بنیادمسکن...

نشست مدیران حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان واداره کل بنیادمسکن گلستان درخصوص جابجایی روستای وحدت  درحریم فنی سد وشمگیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای استان در نشست بامدیر وکارشناس حقوقی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان که دردفترحقوقی شرکت آب منطقه ای برگزارشد ،گفت: باتوجه به ضرورت جابجایی روستاهای واقع درحریم سدها وخطرات ناشی از بالا آمدن آب مخازن سد، باهماهنگی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مقررگردید عرصه جایگزین ازطرف بنیاد به متصرفین روستای وحدت داده شود.

حمید حسامی افزود: دراین نشست درخصوص نحوه برخورد بامتصرفین واقدامات حقوقی دودستگاه هماهنگی لازم بعمل آمد.

دراین جلسه اورسجی مدیرحقوقی بنیاد مسکن استان نیز  اظهار کرد: ساختمانهای موجود درروستای وحدت بدون پروانه احداث شده و بناهای موجود فاقد استحکام لازم هستند، به همین دلیل  جابجایی این روستا ضرورت مضاعف دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات