فروش انرژي صرفه‌جويي شده به استخراج كنندگان رمز ارزها مجاز مي‌شود

فروش انرژي صرفه‌جويي شده به استخراج كنندگان رمز ارزها مجاز مي‌شود

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بر اساس دستورالعملي كه توسط معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي صادر شده است، دارنده گواهي صرفه جویي مجاز است معادل انرژي الكتريكي مندرج در گواهي را بر اساس مقررات جاري، از طريق بورس انرژي (به طور مستقيم و يا از طريق قراردادهاي دو جانبه با مالك نيروگاه) خريداري و براي مصرف نهایي به هريك از كاربردهاي رايج از جمله استخراج رمزارزها، تخصيص دهد.

بر اساس اين دستورالعمل، شركت توانير با هدف بسترسازي لازم و تشويق سرمايه گذاري در طرح‌هاي بهينه سازي انرژي الكتريكي، موظف خواهد بود موارد درج شده در اين ابلاغ را اجرايي كند.

بر اساس بند اول اين دستورالعمل، متقاضي سرمايه گذاري موظف است ضمن ارائه طرح پيشنهادي، تاييديه شركت توانير در خصوص زمان و محل اجراي طرح را دريافت و شركت توانير نيز موظف خواهد بود ساز و كار مربوط به مشاركت سرمايه گذاران در طرح‌هاي بهينه سازي را فراهم نمايد.
بر پايه بند دوم اين دستورالعمل نيز شركت توانير موظف است، با رعايت مقررات جاري، ساز و كار لازم براي اندازه گيري و صحه گذاري (M ;V) انرژي الكتريكي صرفه جویي شده را فراهم کند.

بر مبناي بند سوم اين ابلاغيه براي طرح‌هایي كه تائيديه بند (1) را گرفته و مطابق ساز و كار بند (2) منجر به صرفه‌جویي انرژي الكتريكي مي‌شوند، از زمان آغاز بهره برداري طرح، معادل انرژي الكتريكي صرفه جویي شده در طول عمر طرح (حداكثر به مدت 10 سال)، گواهي صرفه‌جويي به سرمايه گذار تعلق مي‌گيرد.
همچنين بر اساس تبصره گنجانده شده در همين بند، با هدف تسهيل سرمايه گذاري، شركت توانير موظف است فهرست طرح‌هاي داراي اولويت را اعلام نمايد.
بر پايه بند چهارم اين دستورالعمل، گواهي صرفه جویي، نشان دهنده حق مالكيت بر ميزان انرژي الكتريكي مندرج در آن در دوره اعتبار گواهي است و امكان انتقال به غير را نيز دارد. درهمين زمينه شركت توانير موظف است با همكاري شركت بورس انرژي تمهيدات لازم را در اين زمينه صورت دهد.
در بند پنجم اين ابلاغيه همچنين تصريح شده است: دارنده گواهي صرفه‌جویي مجاز است معادل انرژي الكتريكي مندرج در گواهي را بر اساس مقررات جاري، از طريق بورس انرژي (به طور مستقيم و يا از طريق قراردادهاي دو جانبه با مالك نيروگاه) خريداري و براي مصرف نهایي به هر يك از كاربردهاي رايج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصيص دهد.
در بند ششم اين دستور، با هدف ايجاد شفافيت و فراهم نمودن فرصت‌هاي برابر براي متقاضيان سرمايه گذاري در طرح‌هاي بهينه سازي انرژي الكتريكي و همچنين اولويت بخشي به فرصت‌هاي برتر بهينه سازي، شركت توانير موظف شده است كه علاوه بر اطلاع رساني، تمهيدات لازم و بسترسازي مناسب براي اجرايي شدن طرح‌هاي بهينه سازي را انجام دهد.
اين گزارش حاکی است، بر اساس بند هفتم اين ابلاغيه نيز براي آن دسته از موضوعات بهينه سازي انرژي الكتريكي كه داراي مجوز شواري اقتصاد هستند، ميزان انرژي الكتريكي صرفه جویي ناشي از اجراي طرح و همچنين روش اندازه گيري و صحه گذاري (M ;V) آن مطابق مفاد مجوز شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.

لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات