تمام شرکت‌های واگن‌سازی از رکود چندین دهه خارج شدند

تمام شرکت‌های واگن‌سازی از رکود چندین دهه خارج شدند

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برای مسیر بافق- سنگان چند شرکت خارجی برای تامین فاینانس به ایران آمدند اما بهترین اتفاقی که رخ داد این بود که امروز این مسیر را به دست متخصصان داخلی می‌سازیم. اسلامی با بیان اینکه ظرفیت جابه‌جایی بار از ۷ میلیون تن به ۲۰ میلیون تن می‌رسد، اظهار داشت: برای همین مسیر بافق- سنگان چند شرکت خارجی برای تامین فاینانس به ایران آمدند اما بهترین اتفاقی که رخ داد این بود که امروز این مسیر را به دست متخصصان داخلی می‌سازیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات