مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران خبر داد: دریافت پایان کار ساختمان غیرحضوری شد

ir و با استفاده از نام کاربری شهروندی خود اقدام به دریافت و چاپ گواهی کنند. ir و ورود با نام کاربری شهروندی خود اقدام به دریافت و چاپ گواهی کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات