کسب رتبه خوب توسط بسیج خواهران پایگاه مقاومت شهید عباسپور شرکت آب...

بر اساس ارزیابی فرماندهی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) صنعت آب کشور، عملکرد بسیج خواهران پایگاه مقاومت شهید عباسپور شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حائز رتبه خوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، بسیج خواهران پایگاه مقاومت شهید عباسپور به مسئولیت مهندس فیروزه میرحیدری، در ارزیابی عملکرد سال 98 خود، موفق به کسب رتبه خوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات