توقیف شبانه یکدستگاه کمپرسور ز در فراشبند

گروههای گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای فارس در شهرستان فراشبند یکدستگاه کمپرسور را حین فعالیت غیرمجاز توقیف کردند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای فارس؛ طی یک عملیات با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی ، یکدستگاه کمپرسور در حین کف شکنی غیرمجاز بر روی چاه مجاز توقیف شد.

این عملیات به صورت شبانه انجام گردید.گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس به صورت شبانه روزی در حال رصد تخلفات حوزه منابع آب هستند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات