پروژه ساخت مخزن 5000 متر مکعبی نیمه مدفون نیروگاه شهید مفتح

پروژه ساخت مخزن 5000 متر مکعبی نیمه مدفون نیروگاه شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات