ساخت مخزن 5 هزار مترمکعبی نیمه مدفون در نیروگاه شهیدمفتح/ تامین پساب مورد نیاز نیروگاه توسط پیمانکاران بومی

ساخت مخزن 5 هزار مترمکعبی نیمه مدفون در نیروگاه شهیدمفتح/ تامین پساب مورد نیاز نیروگاه توسط پیمانکاران بومی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات