ساخت مخزن 5 هزار مترمکعبی نیمه مدفون در نیروگاه شهیدمفتح/ تامین پساب مورد نیاز نیروگاه توسط پیمانکاران بومی

ساخت مخزن 5 هزار مترمکعبی نیمه مدفون در نیروگاه شهیدمفتح/ تامین پساب مورد نیاز نیروگاه توسط پیمانکاران بومی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات