برگزاری جلسه مدیران عامل صنعت آب و برق لرستان با سازمان های مردم نهاد

برگزاری جلسه مدیران عامل صنعت آب و برق لرستان با سازمان های مردم نهاد

جلسه مدیران صنعت آب برق استان لرستان با سازمان های مردم نهاد  با موضوع صرفه جویی و مصرف بهینه آب و برق، در محل شرکت توزیع برق استان لرستان برگزار شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی برق لرستان، رئیس شورای انسجام بخشی مدیران عامل صنعت آب و برق لرستان با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در جامعه و ارتباط موثر آنها با مردم گفت: قطعا سازمانهای مردم نهاد می توانند در بحث آموزش و بهینه سازی مصرف آب و برق ما را یاری دهند.

مهندس فریدون خودنیا ابراز داشت: کیفیت بیشتر ، ایجاد اشتغال و رضایت مردم در حوزه برق لرستان ، حاصل واگذاری امور به بخش خصوصی و بروسپاری کارهاست.

مدیرعامل برق لرستان تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در راستای بهینه سازی مصرف و گسترش فرهنگ صرفه جویی آماده همکارای با سازمان های مردم نهاد است.

مهندس خودنیا با بیان اینکه حاضریم در قالب قرارداد با سمن ها بحث ترویج فرهنگ مصرف بهینه را به خود مردم بسپاریم گفت: بعد از راستی آزمایی و بررسی در صورت نتیجه بخش بودن امور، همکاری با سمن ها ادامه خواهد داشت.

در این جلسه مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق نیز به نقش سازمانهای مردم نهاد در ترویج فرهنگ صرفه جویی و مصرف بهینه اشاره نمودند و نمایندگان سازمان های مردم نهاد هم به بیان توضیحاتی، مطالبات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند

در پایان این مراسم رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق با اهدای تقدیر نامه از زحمات سازمان های مردم نهاد قدردانی نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان یک شرکت در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات