بررسی نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی تهران

براساس این گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در بهار ۱۳۹۹ به عدد ۵۳۶. ۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است. ۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل کمترین تاثیر در افزایش شاخص کل را نشان می‌دهند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات