تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی به ۱۷ درصد رسید

تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی به ۱۷ درصد رسید

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ۱۳۹۹ به عدد ۵۳۶,۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۴۵۷. به گزارش ایلنا، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ۱۳۹۹ به عدد ۵۳۶,۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۴۵۷. در فصل بهار سال۱۳۹۹ شاخص قیمت گروه «خدمات» با ۲۵,۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات