جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستاهای آسیب دیده مناطق زلزله زده سراب برگزار شد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستاهای آسیب دیده مناطق زلزله زده سراب برگزار شد

درابتدای این جلسه آقای مهندس یحیوی فرماندار جدید شهرستان سراب ضمن عرض خیر مقدم خدمت مدعوین بعنوان میزبان این جلسه از تلاشهای همه دستگاههای اجرایی درامر کمک رسانی به مناطق حادثه دیده روستاهای سراب بویژه از همکاران ساعی وسخت کوشش بنیاد مسکن درمنطقه وشخص آقا ی مهندس باباپور مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان تشکر نمودوگفت:بنده حدود یک ماه است که بعنوان خدمتگزار کوچک وفرماندار جدید سراب معرفی ومنصوب شده ام وطی جلسات متعدد با مدیران وروسای دستگاههای خد مات رسان درشهرستان درخصوص نحوه خدمت رسانی به مردم زلزله دیده روستاهای سراب واتمام واحدهای آسیب دیده تا شروع فصل سرما رایزنی های لازم انجام داده ام که این امر شدنی نیست بجز مساعدت مهندس مهدیان درزمینه تخصیص وتامین اعتبار بلاعوض درمرحله دوم برای تکمیل واحدهای باقیمانده می باشدکه اگر این امر تحقق یابدماشرمنده مردم شریف وزحمت کش روستاییان نخواهیم شد وانشالله این عزیزان درتلاش شما بزرگواران درفصل سرما درخانه های جدید ونو ساز خویش سکنی خواهند یافت.
درادامه این جلسه آقای مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی طی سخنانی به عملکردبنیاد مسکن درمناطق زلزله زده سراب اشاره وافزود:قبلا هم خدمت عزیزان عرض کرده بودم که تعداد واحد های مسکونی آسیب دیده شهرستان سراب 1000 واحد می باشد که تاکنون آواربرداری 957 واحد وپی کنی 938 واحدوبتن ریزی فونداسیون 693 واحد آن انجام شده است.
باباپور اضافه کرد:تاکنون برای 1028 واحد پروانه صادرشده وآرماتور وقالب بندی 782 واحد واسکلت 620 واحد وهمچنین دیوار چینی 281 واحد وسقف 379 واحد انجام گردیده است وامیدوارم با سرعت بخشی بیشتر درمنطقه بتوانیم همه واحدهای آسیب دیده را تاپایان شهریور ماه سالجاری وقبل ازفرارسیدن فصل سرما احداث نموده تا عزیزان آسیب دیده درفصل سرما درخانه نوساز وگرم خویش ساکن شوند.
درپایان این جلسه آقای مهندس مهدیان معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور از میزبانی خوب فرماندار شهرستان تشکر نمودوخاطر نشان کرد:اینجانب از اول صبح امروز به اتفاق عوامل اجرایی از بعضی روستاهای کندوان وخانقاه وصومعه علیا ودستجرد بخش کندوان وترکمانچای میانه وهمچنین ازروستاهای چیچکلو ودامنجان  روستاهای سراب بازدید فشرده داشتیم واقعا قابل لمس است وبوضوح مشاهده می گردد که  همکاران بنیاد مسکن به نحو احسن به وظایف خویش درمنطقه زلزله زده عمل کرده اند وکارها به سرعت پیش می رود ومردم واقعا راضی هستند واگر همینطور ادامه بدهیم کلیه واحدهای آسیب دیده هم درسراب وهم درمیانه را تاشروع فصل سرما به اتمام خواهیم رساند وتحویل مردم عزیز وشریف روستاییان خواهیم دادوبنده هم شخصا پیگیر هستم که با بررسی مشکلات عدیده منطقه ومساعدتهای انجام شده  کارها رابه نحو شایسته وبایسته تمام کنیم.لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات