گزارش شهر (قسمت پنجم ):مجموعه مستند فعالیت های عمرانی شهرداری مبارکه/پروژه احداث پل کنار گذر در بلوار سردار شهید ربیعی

گزارش شهر (قسمت پنجم ):مجموعه مستند فعالیت های عمرانی شهرداری مبارکه/پروژه احداث پل کنار گذر در بلوار سردار شهید ربیعی

مبارکه در مسیر تحول و پیشرفت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات