با انتشار ۱۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، احیای خانه های تاریخی در ...

با انتشار ۱۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، احیای خانه های تاریخی در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات