پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه پارکینگ بزرگ آزادی/ پارکینگ و پایانه ...

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه پارکینگ بزرگ آزادی/ پارکینگ و پایانه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات