اجرای طرح برخورد با ناوگان باری با حمل بار نامتعارف در شهر

اجرای طرح برخورد با ناوگان باری با حمل بار نامتعارف در شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات