بازدید معاون دادستان مشهد از مجموعه شهربازی بوستان ملت

بازدید معاون دادستان مشهد از مجموعه شهربازی بوستان ملت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات