توجه به گروه خاص اولویت اصلی شهر همگان است

توجه به گروه خاص اولویت اصلی شهر همگان است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات