بازدید سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به همراه علی فخرانی ، معاون مسکن و...

بازدید سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به همراه علی فخرانی ، معاون مسکن و...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات