شست و شوی ۵۴۵ هزار اصله درخت در سطح شهر

شست و شوی ۵۴۵ هزار اصله درخت در سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات