کدام یک در کار اخلاقی‌ترند؟ کارمندان ایرانی یا ایتالیایی؟

کدام یک در کار اخلاقی‌ترند؟ کارمندان ایرانی یا ایتالیایی؟

پژوهشگران کشور در قالب یک پژوهش به بررسی شاخص‌های اخلاق کاری میان جمعی از کارمندان ایرانی و ایتالیایی پرداخته‌اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات