۵۸۰ کیلومتر شبکه آزادراهی در اولویت وزارت راه قرار دارد

۵۸۰ کیلومتر شبکه آزادراهی در اولویت وزارت راه قرار دارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۵۸۰ کیلومتر شبکه آزادراهی در اولویت وزارت راه قرار دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات