جلسه هماهنگی کمیته نظارت مضاعف نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان قائنات

به گزارش روابط عمومی سازمان،جلسه هماهنگی کمیته نظارت مضاعف دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان قاین برگزار شد.

موضوع مورد بررسی در این جلسه،تشکیل کمیته نظارت مضاعف شهرستان با هدف افزایش سطح آگاهی مالک و ناظرین و بهبود سطح عملکردی نظارت و به دنبال آن افزایش سطح کیفی ساخت و ساز در این شهرستان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات