نشست رئیس سازمان با کارشناسان ماده ۲۷

نشست رئیس سازمان با کارشناسان ماده ۲۷

عصر چهارشنبه، یازدهم تیرماه ۹۹، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با کارشناسان ماده ۲۷ دیدار کرد. در این دیدار که برای نخستین بار در تاریخ تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می شد، کارشناسان نظرهای خود را پیرامون مسائل گوناگون حوزه کاریشان بیان کردند. در نهایت کارگروهی با حضور پنج نفر از اعضا تشکیل شد تا انجام شدن بهتر وظایف، رفع مشکلات فعلی و ارتقاء جایگاه کارشناسان ماده ۲۷ را پیگیری کند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات