معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد استعفا داد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد استعفا داد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات