با تلاش کارکنان گروه ایمنی نیروگاه شهید رجایی؛آتش افتاده به جان درختان خاموش شد

با تلاش کارکنان گروه ایمنی نیروگاه شهید رجایی؛آتش افتاده به جان درختان خاموش شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات