اولین همایش ملی طبیعت، معماری و شهر

اولین همایش ملی طبیعت، معماری و شهر

http://www.bananews.ir/بنانیوز- اولین همایش ملی طبیعت، معماری و شهر ۲۲ لغایت ۲۳ آذرماه ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی مهدی شهر برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر اعلام داشت که همایش ملی « طبیعت، معماری و شهر» با حضور نخبگان داخل و خارج از کشور در آذر ماه سال جاری در محل این دانشگاه برگزار خواهد شد. ایشان همچنین اظهار داشتند " بطور رایج معماری زیست مبنا ( بیونیک )، الگوبرداری از طبیعت در فرآیند مسأله گشایی معماری و جستجوی راهکارهایی برآمده از دل طبیعت برای حل مسأله های طراحی و ساخت معماری در مقوله های فرم ، عملکرد ، مواد و مصالح وتکنولوژی فرض شده است . همایش حاضر به مفهوم ارتباط طبیعت و محیط زیست در طراحی معماری می پردازد و از لحاظ ماهوی «معماری همساز با اقلیم »و «معماری ارگانیک » را نیز در بر می گیرد .

بر این اساس ، نحوه ی تعامل معماری و شهر با طبیعت پیرامون محور اصلی همایش است که از لحاظ قلمروی شناختی،به حوزه های مطالعات محیط زیست،اجتماعی و اقتصادی مربوط به شهر و برهمکنش آن با موضوع محیط زیست می پردازد ".

کسب اطلاعات بیشتر

    نظرات