تجهیز ۳۳۰ ایستگاه اتوبوس به سایه بان و نیمکت / ایجاد محدودیت برای ...

تجهیز ۳۳۰ ایستگاه اتوبوس به سایه بان و نیمکت / ایجاد محدودیت برای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات