امتیاز ویژه مسکنی دولت به کارکنان دستگاه‌هایی که زمین تحویل دهند

امتیاز ویژه مسکنی دولت به کارکنان دستگاه‌هایی که زمین تحویل دهند

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر دستگاه‌ها به ارایه اراضی و تحویل آن به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند، قطعا بسیاری از مشکلات در بخش مسکن حل می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات