برگرداندن وجه نقدی که اشتباهاً در کیسه زباله ها انداخته شده بود

برگرداندن وجه نقدی که اشتباهاً در کیسه زباله ها انداخته شده بود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات