اراضی موردنیاز ساخت مسکن ملی در حال تامین است/بخش عمده‌ای از اراضی برای ساخت مسکن ملی در اختیار دستگاه‌های اجرایی استانی و ملی قرار گرفت/تامین ۶۰ درصد اراضی مسکن ملی در استان قزوین

اراضی موردنیاز ساخت مسکن ملی در حال تامین است/بخش عمده‌ای از اراضی برای ساخت مسکن ملی در اختیار دستگاه‌های اجرایی استانی و ملی قرار گرفت/تامین ۶۰ درصد اراضی مسکن ملی در استان قزوین

نبیان ادامه داد: در استان قزوین به عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، ۶۰ درصد اراضی مسکن ملی تامین شده است و در حال برنامه ریزی هستیم تا باقیمانده اراضی این استان نیز تامین و کار ساخت آنها نیز آغاز شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات