بشنوید| تردد روان در محورهای شمالی/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج/ترافیک سنگین در آزادراه ساوه - تهران

بشنوید| تردد روان در محورهای شمالی/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج/ترافیک سنگین در آزادراه ساوه - تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات