افزایش نرخ بیکاری کشورهای آلمانی زبان

افزایش نرخ بیکاری کشورهای آلمانی زبان

نرخ بیکاری هم در آلمان و هم در اتریش افزایش یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات