​بشنوید| رگبار پراکنده و بارش باران در استان های شمالی و شمال غربی طی امروز /وز ش باد شدید در نوار شرقی کشور طی ۳ روز آینده

​بشنوید| رگبار پراکنده و بارش باران در استان های شمالی و شمال غربی طی امروز /وز ش باد شدید در نوار شرقی کشور طی ۳ روز آینده

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات