متوسط قیمت هر متر منزل مسکونی به ۱۹ میلیون تومان رسید

متوسط قیمت هر متر منزل مسکونی به ۱۹ میلیون تومان رسید

در خرداد ماه ۱۳۹۹، قیمت اجاره مسکن در شهر تهران حدود ۲۸ درصد نسبت به خرداد ۱۳۹۸ رشد کرده است. در خرداد ماه ۱۳۹۹، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد ۴۲.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات