بشنوید| ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال/ ترافیک نیمه سنگین درمحور کرج- چالوس/ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج

بشنوید| ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال/ ترافیک نیمه سنگین درمحور کرج- چالوس/ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات