برای اولین بار کمیته طراحی شهری در شهرداری کرج تشکیل شد

برای اولین بار کمیته طراحی شهری در شهرداری کرج تشکیل شد

به دنبال پیگیری های مستمر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و با همراهی معاونت محترم شهریازی و معماری شهرداری کرج برای اولین بار کمیته طراحی شهری با حضور نماینده سازمان دراین کمیته تشکیل شد.

برپایه این گزارش مهندس احمدی پرگو معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج، با اعلام اسامی ۷ نفر اعضای  کمیته طراحی شهری و با اشاره به شرح وظایف مشخص، از تشکیل کمیته این در شهرداری کرج خبر داد.

با تشکیل این کمیته که یکی از مطالبات همواره مهندسان شهرساز بوده است ضمن نظارت پیوسته سازمان بر پروژه های با ضرورت داشتن پیوست طراحی شهری، سازمان خواهد توانست ضمن برنامه ریزی جهت تنسیق امور مهندسی شهرسازی به ویژه طراحی شهرسازی، ظرفیت و صلاحیت مهندسان شهرساز را کنترل نماید.
تا پیش از این در مواردی که طراحی شهری برای پروژه ها الزامی اعلام می شد ، شاهد ارایه این خدمت بدون ثبت مشخصات پروژه  و مهندس ارایه دهنده خدمات در سازمان و ظرفیت مهندس بودیم.

قابل ذکر است سرکار خانم مهندس ابتسام سواری پور به عنوان عضو و نماینده تام الاختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در این کمیته حضور دارد.لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات