نگاهی به قیمت مسکن در دولت روحانی

این در حالی است که طی ۷ سال منتهی به خردادماه ۹۹ قیمت مسکن به صورت نجومی افزایش یافته است. کمترین متوسط قیمت نیز با ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در اختیار منطقه ۱۸ است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات