چهلمین جلسه کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز برگزار شد

چهلمین جلسه کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه چهلم کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز در روز چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹ ساعت ۱۰ صبح به ریاست محمدرضا ایزدی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان سیدناصر موسوی نژاد،محمدجعفر فلسفی،فتح الله حاجتی،مهران باباپور،سنواتی، سیدمحسن موسوی زاده، جاسم موسی پور ،رحیم کعب عمیر برگزار شد.
در این جلسه آقایان انصاری حراست و امور محرمانه ، شاهولی مدیرکل بازرسی ، اسدی حقوقی منطقه دو ، صادقی مدیر حراست شورای شهر اهواز،مکوندی مشاور حقوقی شورا به عنوان مدعوین کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار بررسی درخواست آقای عفراوی زاده در خصوص ادعای زمین های غارت شده بین خیابان ۱۱ تا ۱۳ شرقی کیانپارس برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات