جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار...

جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور سرپرست محترم شرکت وکلیه اعضاء برگزار شد.

به  گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در این جلسه ، در اجرای مفاد بند (پ) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی وتبصره 20 قانون بودجه سال جاری، نسبت به بررسی احکام عضویت ها، معرفی نماینده و رابط و ارسال ساختار و تشکیلات برای استمرار سیستم بودجه ریزی میتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) اقدام شد.

همچنین مباحث آموزشی و کارگاه های اجرائی این پروژه در جلسه به صورت پاورپوینت ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات