لزوم توجه به علوم روز و تخصصی در بسیج

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران بر لزوم توجه به علوم روز و تخصصی در بسیج تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا خانی زاد" در جلسه ارزیابی عملکرد بسیج سدهای تابعه گفت: بسیج همواره در طول سال های گذشته در مقابل حوادث گوناگون و جنگ تحمیلی برادری خود را به نظام ثابت کرده و در خط مقدم دفاع از انقلاب حضور داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رفتار بدخواهان نظام با گذشته تفاوت داشته و پیچیده تر شده است، گفت: هم اکنون شیوه تهاجم دشمن با گذشته فرق کرده و به سمت جنگ نرم روی آورده است، بنابراین بسیج باید همواره مجهز به علوم روز بوده تا بتواند به موقع پاسخ دشمنان را بدهد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه تولید علم باید جزو اهداف بسیج باشد، تصریح کرد: با علم و دانش و همچنین خوش فکری می توان به همه اهداف مورد نظر دست یافت.

وی یادآور شد: اهداف بسیج جدا از اهداف سازمان نیست و از آنجا که شرکت آب منطقه ای تهران یک شرکت تخصصی است باید به سمت بسیج تخصصی حرکت کنیم بنابراین همه پایگاه های تابعه هرچه زودتر مسئول بسیج متخصصین خود را معرفی کرده تا با برنامه ریزی  بتوان با سرعت بیشتری در این جهت حرکت کرد.

خانی زاد در پایان خاطرنشان کرد: بسیج همواره پای کار بوده و بدون هیچگونه ادعایی  کمک حال سازمان و اهداف سازمانی خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات