بازدید مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور از...

با همراهی معاونان طرح و توسعه و برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور از شبکه آبیاری پایاب سد گیوی بازدید کردند.

در این برنامه مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور از روند احداث این شبکه که با تامین مالی بانک های سپه و کشاورزی احداث خواهد شد، بازدید و در خصوص چگونگی مراحل پیشرفت کار در پروژه قرار گرفتند.

پیش از این بازدید میدانی از طرح احداث شبکه آبیاری پایاب سد گیوی، مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در نشستی در منطقه با مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور، آخرین وضعیت طرح های در حال اجرا و مطالعه استان اردبیل را تشریح کرد و نیازهای اعتباری لازم برای پیشبرد طرحها را برشمرد .

نماینده مجری شبکه آبیاری سد گیوی هدف از بازدید مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور از این شبکه را نظارت بر اجرای پروژه ها و ضرورت تامین اعتبار برای این پروژه عنوان کرد.

مهندس رضا حبیبی در این بازدید با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این شبکه گفت: بانک های سپه و کشاورزی برای احداث شبکه آبیاری سد گیوی 2 هزار و 128 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهند کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات